Dags för förändring

Hela min verksamhet handlar om att på olika sätt hjälpa individer och grupper att åstadkomma förändring. Vilken förändring som vill uppnås varierar, men gemensamt är viljan att skapa en större tillfredsställelse i tillvaron. Det kan vara i det privata såväl som på jobbet. 

 

Jag arbetar med ett gestaltiskt förhållningssätt. Det innebär att fokus i arbetet ligger på att tillsammans utforska hur det går till när individen eller gruppen hindrar sig själv från att göra det som är det aktuella behovet. När det blir tydligt och förankrat, blir det lättare att göra val som utgår från ett mer medvetet förhållningssätt.