Handledning

Handledningen bedrivs av TwoTrust. Fokus i arbetet ligger på att tillsammans utforska hur det går till när individen eller arbetsgruppen hindrar sig själv från att göra det som är det aktuella behovet. När det blir tydligt och förankrat, blir det lättare att göra val som utgår från ett mer medvetet förhållningssätt. 

Fokus ligger på att få en väl fungerande arbetsplats, både ur ett individual- och grupp-perspektiv. När individ och grupp kan samskapa ges också förutsättningarna för att utföra arbetsplatsens uppdrag på bästa sätt. 

Vidare utgår handledningen från att gruppen och individen redan vet vad som saknas, fungerar och behöver utvecklas. Genom att lyssna och samtidigt fånga upp vad som pågår, kan vi tillsammans göra den kunskapen tydlig, så att den kan omsättas i ett agerande som motsvarar det som vill uppnås.