Handledning

Med stöd av handledning kan individ/grupp få syn på fler perspektiv av problematiska och välfungerande situationer. Det öppnar upp för mer medvetna val som bygger på eget och gemensamt ansvar, göra på nya sätt där det behövs och bygga på det som fungerar.
Fokus i handledningsarbetet ligger på att tillsammans utforska hur det går till när individen eller arbetsgruppen hindrar eller möjliggör en positiv utveckling av den problematik som beskrivs. När det blir tydligt och förankrat, blir det lättare att göra val som utgår från ett mer medvetet förhållningssätt.