Föreläsningar

TwoTrust (jag och min kollega Katarina Claesson) erbjuder föreläsningar som på olika sätt handlar om att öka förståelsen för hur vi kan förstå oss själva och vårt beteende. Det handlar om individen i samspel med den omvärld (personer, grupp, miljö etc) vi hela tiden påverkar och påverkas av. Målgruppen är såväl privatpersonen som arbetsplatsen.

Vi samarbetar också med bröderna Rongedal i föreläsningen "Cykelbyxrumpor occh annat som rullar snabbt".

Genom att erbjuda en normaliserande syn på våra beteenden, kan föreläsningarna bidra till ett ödmjukare sätt att se på oss själva och andra. De kan också bidra till en ökad nyfikenhet på och medvetenhet om det egna beteendet. Och i förlängningen hur det påverkar och påverkas av andra.

Nyckelord för föreläsningarna är normalisering, igenkänning, nyfikenhet, allvar och inte minst - humor!

Målet med föreläsningarna är att de ska skapa mening för åhörarna. Därför målgruppsanpassas föreläsningarna när kunden så önskar. Tveka inte att höra av Dig för ett inledande samtal!  

Bröderna Rongedal och TwoTrust
Bröderna Rongedal och TwoTrust