Individ och grupp

Det händer att livet inte riktigt känns som du önskar. Det kan handla om mindre eller djupare svackor, kortare eller längre. Ibland vet du vad det beror på, ibland inte. Upplevelsen av att inte må och agera som du vill gör sig påmind på olika sätt - i sinnesstämning (oro, ångest, håglöshet, etc), kroppen, tanken och i agerandet gentemot dig själv och andra.

 

I terapin hjälps du och jag åt att utforska hur du gör för att må som du gör. På vilket vis hindrar du sig själv från att göra det du behöver för att må bra? Med din ökade uppmärksamhet på hur du känner, tänker och tar in din omvärld, kan du göra mer medvetna val som bättre speglar dina behov.

 

Min utgångspunkt är att du agerar högst relevant utifrån de föreställningar du har om dig själv och din omvärld. Kruxet är att föreställningarna ofta inte är uppdaterade till den situation som råder här och nu. Det här skapar en obalans mellan vad du egentligen vill göra och vad du i själva verket gör.

 

Gestaltterapin utgår från att det klienten pratar om också utspelar sig "live" i mötet mellan klient och terapeut. I praktiken betyder det bland annat att jag som terapeut inte bara är uppmärksam på vad du säger, utan på allt som är uppenbart i rummet - tonläge, rörelser och kroppshållning för att ta några exempel.

 

Terapin bidrar till att göra dig mer medveten om dig själv, hur du har det och vad du behöver göra i stunden - att ingå och inte bara pågå i ditt liv.

Jag jobbar även med par och mindre och större grupper.  Grundinställningen ovan är densamma men med fler interagernade relationer i rummet.

 

Välkommen att kontakta mig med frågor eller för att boka ett inledande möte.