Kurser, workshops och föreläsningar

Tillsammans med min kollega Katarins Bergdahl, erbjuder TwoTrust stöd, kurser och workshops i kris- och konflikthantering och försändringsarbete med tonvikt på beteendeförståelse (hur vi påverkar och påverkas av varandra) på arbetsplatsen. 
Vi ger också föreläsningar som på olika sätt handlar om att öka förståelsen för hur vi kan förstå oss själva och vårt beteende. Det handlar om individen i samspel med den omvärld (personer, grupp, miljö etc) vi hela tiden påverkar och påverkas av. Målgruppen är såväl privatpersonen som arbetsplatsen.

Kika gärna in på vår hemsida för mer information!