Grupputveckling

Tillsammans bedriver jag och min kollega grupputveckling, där vi kombinerar ett gestaltiskt och lösningsfokuserat arbetssätt. Vårt mål är att leda arbetet så att meningsfull, integrerad och varaktig utveckling kan skapas. Vi utgår från den klokskap och kännedom gruppen redan har om sig själva. 

 

Läs mer om oss och vårt arbete, TwoTrust