Handledning för individ och grupp

Behovet av handledning på jobbet är ofta centralt för att kunna förhålla sig på ett gynnsamt sätt i relation till sig själv och andra. I handledningen lyfts frågor, funderingar, irritationer, styrkor och annat som man är mer eller mindre på det klara med att det pågår.

 

Handledningen syftar till att öka medvetenheten om hur det går till när en viss känsla, upplevelse eller situation uppstår. Och se hur det påverkar ditt agerande och din omvärld.

 

Tillsammans utforskar vi det individen eller gruppen upplever som hinder och möjligheter och sorterar vad som är vad. På vilken vis bidrar jag själv till min situation? Hur låter jag mig påverkas av andra (på jobbet, privat)? Hur samskapar vi? När det hela känns tydligt läggs fokus på hur individen eller gruppen kan förändra i positiv riktning.

 

Det är när individen eller gruppen gör sig medveten om att förändring utgår från medvetenheten om sig själv i ständig relation med andra, en varaktig, meningsfull och stabil förändring kan skapas.

 

Målet är att bli bättre på att behålla sig själv i mötet med andra. Det skapar tydlighet, öppenhet och balans för både den enskilde och omgivningen. Det vinner alla på!

Arbetet genomförs i samarbete med min kollega i TwoTrust.