Ledarskap

Att leda andra. Det är ledarskap. För att bli en ledare som andra vill följa och utvecklas med krävs trovärdighet, tydlighet och modet att lyssna. All förändring och utveckling måste börja med dig själv. Känner du dig trovärdig och tydlig med det du vill? Om inte, har du modet att lyssna på dig själv och det du behöver göra för att bli det?

 

En tydlig ledare med modet att lyssna på sina medarbetare skapar en hälsosam arbetsmiljö och ett lugn i arbetsruppen. Och det skapar i sin tur utrymme för dynamiska och effektiva medarbetare - och ledare.

 

Arbetet med att utveckla ledarskapet på arbetsplatser genomförs tillsammans med min kollega i TwoTrust.

Handledning

När jag handleder ledare kan fokus hamna på olika delar av ledarskapet. Det bestäms av ledarens behov. Gemensamt för all handledning hos mig är ändå det grundläggande perspektivet - hur gör du dig tydlig för dig själv så att du kan leda med tillit och tydlighet och ge en sund bekräftelse till medarbetarna.

Workshops och kurser

Jag och TwoTrust arbetar med ledarskapsutveckling i grupp. Innehåll och längd varierar beroende på kundens önskemål. Teori blandas med upplevelsebaserade övningar, som tillsammans syftar till att öka den egna tilliten som ledare genom ökad medvetenheten om sig själv.

 

 

Välkommen att kontakta mig för mer information eller för förslag till upplägg.