Samtal för arbetsglädje och hälsa

Många arbetsgivare erbjuder idag sina anställda friskvård av olika slag som en arbetsförmån. De positiva effekterna av att röra på sig är väl kända och accepterade. Detsamma gäller för massage och andra former av hälsobringande terapier.

 

Synen på individen som en helhet där alla delar - fysiologi, tankar och känslor i det sammanhang man befinner sig - påverkar varandra, är inte lika etablerad.

 

Men hur kommer det sig att individen är spänd i axlarna, känner sig irriterad, trött, stressad och tappar arbetslusten? Och hur kommer det sig att träning eller att ta raster inte riktigt blir av?

 

Det kan handla om otillfredsställelse på jobbet eller bero på situationen utanför jobbet. Eftersom allt hänger samman blir alla delar av individen påverkade och kommer därför även visa sig på arbetsplatsen på ett eller annat sätt.

 

Med hjälp av samtal kan individen få hjälp att skapa perspektiv på sin situation. Det perspektiv som ofta behövs för att kunna ta de beslut som bidrar till ökad hälsa och arbetsglädje.

 

Samtal vid konflikter, omstrukturering och uppsägning

 

Förändringar på jobbet påverkar individen på olika sätt. Några hamnar i kris, medan andra ganska omgående är beredda att gå vidare. Konsekvenserna för individen kan lindras av en samtalskontakt.

 

Behovet är ofta att få hjälp att göra upplevelsen av vad som händer mindre kaotisk och skrämmande. I samtalet får individen möjlighet att behålla kontakten med den egna kraften och förmågan att hantera situationen.

 

Skillnad på samtal och terapi

 

Målet med samtalen på arbetsplatsen är att skapa förståelse för den rådande situationen så att individen kan göra val som leder till förbättrad hälsa och arbetsglädje.

 

Samtal är inte detsamma som terapi. Terapi rör sig både bredare och djupare. Det är viktig att samtalsledaren är medveten om denna skillnad och har den kompetens som krävs för att avgöra var gränsen går. Individen ska kunna känna sig trygg i att samtalen inte drar igång processer som mer är att likna vid terapi.

 

Skräddarsydda lösningar

 

Tillsammans sätter vi oss ner och tittar på ert behov, så att vi kan skapa en skräddarsydd och väl fungerande lösning. Ju tydligare uppdrag desto större möjligheter att ni blir en nöjd kund. Är det en krisinsats eller mer förebyggande hälsovård? Vilka ska omfattas - arbetstagare, arbetsgivare, chefer, etc? Hur många samtal erbjuds individen? Det här är några exempel på frågor som kan aktualiseras.

 

Arbetet görs i samarbete med min kollega i TwoTrust.

 

Kontakta mig så att vi kan träffas för ett inledande möte.