Terapi för individ och grupp

Det händer att livet inte riktigt känns som du önskar. Det kan handla om mindre eller djupare svackor, kortare eller längre. Ibland vet du vad det beror på, ibland inte. Upplevelsen av att inte må och agera som du vill gör sig påmind på olika sätt - i sinnesstämning (oro, ångest, håglöshet, etc), kroppen, tanken och i agerandet gentemot dig själv och andra.

I terapin hjälps du och jag åt att utforska hur det kommer sig att din situation ser ut som den gör.  Hur påverkar och påverkas du i din omvärld? I vilka situationer mår du gott och i vilka gör du inte det? Vad är det som påverkar?
Med en öka uppmärksamhet på hur du blir den du blir i olika situationer, ges du möjlighet att göra medvetna val, se flera perspektiv och agera på nya sätt. 

Terapin bidrar till att göra dig mer medveten om dig själv och hur du påverkar och påverkas av den omvärld du lever i. 

Jag jobbar även med par och mindre och större grupper.  Grundinställningen ovan är densamma men med fler interagernade relationer i rummet.

Välkommen att kontakta mig med frågor eller för att boka ett inledande möte.